Skaffevare:
Varen bliver bestilt hjem, fra ekstern leverandør,
dette kan betyde en leveringstid fra 5 til 20+ dage.
Drejer det sig om en Import vare (f.eks.) fra ONWA Marine,
så vil varen have en længere leveringstid.
Man vil her modtage en ordrebekræftelse, med forventet leveringstid.
Der er ingen betaling før varen er på lager og klar til forsendelse.