Handelsbetingelser


HANDELSBETINGELSER.

Prislisten er et udsnit af vores sortiment og gælder så længe lager haves.

PRISER OG LEVERINGSBETINGELSER:

Alle priser er inkl. moms AB lager.

FORSENDELSESOMKOSTNINGER:

Alm. forsendelsestakster for pakker.

BETALING.

Hvor der ikke er aftalt kredit

Betales varen:

Ved varens bestilling

Bankoverførsel

Kontant ved afhentning

AFHENTNING:

Aftal altid tid og bestil forud.

RETURNERING:

Såfremt fejlen er begået af os, ombyttes varen vederlagsfrit.

Skyldes fejlen andre årsager, fratrækkes 20% af varens pris.

Returnering accepteres kun efter forudgående aftale.

Kreditering kan kun ske indenfor 8 dage.

Varerne skal altid returneres i original emballage,

Bilagt manualer, kabler osv.

Returforsendelser der ikke overholder disse betingelser debiteres med 100,-kr.

REPARARTION:

Defekte varer vil så vidt muligt, afhængig af standen,

Blive ombyttet inden for rimelig tid.

”Der tages forbehold for varelager og udgående varer”

Der kan påregnes længere tid, hvis varen skal sendes til ekstern reparation.

GARANTIBETINGELSER.

Der ydes 24 måneders garanti på varer solgt af LTS.

Er garanti perioden længere fremgår dette af fakturaen.

På brugt udstyr aftales garantiperiode individuelt.

Dato på faktura er gældende ved garantireparation.

Medmindre andet er aftalt sker evt. transport af udstyr i forbindelse

med garantireparation for købers regning.

Garantien omfatter fejl og defekter, som måtte opstå ved normalt brug af udstyret,

samt fejl som udstyret måtte være behæftet med ved leveringen.

Garantien bortfalder såfremt producentens og LTS’s instrukser for brug

og installation ikke bliver fulgt, eller der foretages modifikationer

eller tillægsinstallationer af hardware af andre end LTS’s leverandør.

Opmærksomheden henledes på at plomben bag på maskinen ikke må brydes.

Dette er en betingelse for garantiens fortsatte gyldighed.

For harddiske OG ANDRE LAGRINGS ENHEDER, henledes opmærksomheden på,

at garantien bortfalder såfremt disse bringes til at kunne indeholde

større mængde data end ENHEDENS tekniske specifikationer angiver.

Årsag til dette skal søges i, at de såkaldte “Stacker programmer” (double Space)

ændrer de fra fabrikken fastlagte specifikationer.

Udgifter som følge af evt. tab af data i forbindelse med fejl

eller mangler på udstyret er ikke omfattet i garantien.

Vi kan kun opfordre til, at der foretages den fornødne sikkerheds backup.

Garantien omfatter ikke skader, som måtte være forårsaget af inkompatibelt software.

Ved evt. garantireparation forpligter LTS sig til at udbedre fejlen hurtigst mulig

under hensyntagen til at minimere generne mest mulig for kunden.

Ansvarsbegrænsning:

I det omfang LTS er ansvarlig over for køber, er LTS ansvar begrænset til det direkte tab

og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt

arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger mv.

LTS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

I forbindelse med ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende

dagspris på ophævelsestidspunktet.

Medfølgende manualer til LTS produkter forekommer ofte på engelsk

og køber kan ikke rette krav mod LTS om at disse skal være på dansk.

FORBEHOLD:

Der tages forbehold for:

Udsolgte/udgået varer.

Prisændringer og trykfejl.